ΚΥΚΛΟΙ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ

ΚΥΚΛΟΙ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ: Ο κύκλος του άνθρακα

της Δήμητρας Σπανού καθηγήτριας χημικού του 1ου Γυμνασίου Δάφνης         Συνεσχέθη, ἀλλ᾿ οὐ κατεσχέθη,  στέρνοις κητῴοις Ἰωνᾶς·  σοῦ γὰρ τὸν τύπον φέρων,  τοῦ παθόντος καὶ ταφῇ δοθέντος,  ὡς ἐκ θαλάμου, τοῦ θηρὸς ἀνέθορε.. Αποτελέσματα...

ΚΥΚΛΟΙ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ: Ο κύκλος του ΝΕΡΟΎ

της Δήμητρας Σπανού καθηγήτριας χημικού 1ου Γυμν. Δάφνης   ΕΙΣΑΓΩΓΗ   Η ροή ενέργειας στο φυσικό περιβάλλον, εξελικτική διαδικασία και διαμόρφωση ισορροπιών (απόσπασμα) Η ροή και ανακύκλυση ενέργειας και ύλης γίνεται  με τους βιογεωχημικούς κύκλους Οι...

ΚΥΚΛΟΙ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ: Ο κύκλος του ΘΕΊΟΥ

της Δήμητρας Σπανού, Χημικού καθηγήτριας του 1ου Γυμνασίου Δάφνης       Εισαγωγή Ροή ενέργειας στο φυσικό περιβάλλον, εξελικτική διαδικασία και διαμόρφωση ισορροπιών (απόσπασμα) Η ροή και ανακύκλυση ενέργειας και ύλης γίνεται  με τους βιογεωχημικούς...

ΚΥΚΛΟΙ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ: Ο κύκλος του ΑΖΏΤΟΥ

της Δήμητρας Σπανού καθηγήτριας χημικού του 1ου Γυμνασίου Δάφνης   από τον Διονύση Σαββόπουλο Τούτος ο κανόνας με το κανονάκι, αν δεν είχε λόγο χαρισμένο θα `τανε ψωμί σκουληκιασμένο. Πούθεν έρχεται και που θε ξεχειλίζει, μέσ’ από το ρεύμα και το χρόνο μέσ’ απ’ τη συνήθεια και το...

ΚΥΚΛΟΙ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ: Ο κύκλος του ΦΩΣΦΟΡΟΥ

της Δήμητρας Σπανού, Χημικού καθηγήτριας του 1ου Γυμνασίου Δάφνης   Πρωϊνό : Διον.  Σαββόπουλος -Αφρ.  Μάνου από την Ρεζέρβα   ..ξημερώνει με στάχτες στον αέρα... αλλάζοντας ταχύτητες... κι όταν ριζώνει ουράνιο τόξο τέλειο...   Εισαγωγή Ροή ενέργειας στο φυσικό περιβάλλον,...