Η ρύθμιση της οξύτητας στον ανθρώπινο οργανισμό Μέρος δεύτερο. Οι επιδράσεις της οξύτητας στον ανθρώπινο οργανισμό σε διάφορες οργανικές λειτουργίες

Η ρύθμιση της Οξύτητας στον Ανθρώπινο οργανισμό. Μέρος Δεύτερο. Η επίδραση του PH στην δράση πρωτείνων και ενζύμων και στο νευρομυικό σύστημα

2017-01-15 18:01
της Δήμητρας Σπανού, Χημικού, μόνιμη καθηγήτριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του 1ου Γυμνασίου Δάφνης.   Το ξύλο που πελεκήθηκε σύμφωνα με τα νερά του γίνεται χρήσιμο. Έτσι, ακολουθώντας τη φύση των ανθρώπων, ο συνετός γίνεται κυβερνήτης Γι' αυτό, ο μεγάλος ράφτης κόβει λίγο Από το ΤΑΟ ΤΕ...