Η ρύθμιση της οξύτητας στον ανθρώπινο οργανισμό Μέρος πρώτο: Η διατήρηση της οξεοβασικής ισορροπίας στον οργανισμό. Φυσικά ρυθμιστικά διαλύματα του οργανισμού

Η ρύθμιση της οξύτητας στον Ανθρώπινο Οργανισμό. Μέρος πρώτο Β. Τα ρυθμιστικά διαλύματα σε ορισμένα βιολογικά συστήματα του οργανισμού: Πλάσμα, ερυθρά αιμοσφαίρια, διάμεσο υγρό, ενδοκυττάριο υγρό

2018-01-20 16:06
της Δήμητρας Σπανού χημικού, καθηγήτριας δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 1ου Γυμνασίου Δάφνης ειναι      Στα εσωτερικά υγρά του ανθρώπινου οργανισμού, λέμφος, αίμα, πλάσμα εγκεφαλονωτιαίο κ.λ.π.   μεγάλη σημασία έχει η οξύτητα του πλάσματος του αίματος και του υγρού των ιστών, να...

Η Ρύθμιση της Οξύτητας στον Ανθρώπινο Οργανισμό. Μέρος Πρώτο. Τα Ρυθμιστικά Διαλύματα του οργανισμού

2017-01-15 17:26
της Δήμητρας Σπανού χημικού, καθηγήτριας δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 1ου Γυμνασίου Δάφνης   Η ανάγκη διατήρησης των εσωτερικών συνθηκών του οργανισμού σε ισοροπία Κάθε  οργανισμός  λειτουργεί γενικά σε συνθήκες εσωτερικές  Πίεση, θερμοκρασία, συγκεντρώσεις, οξύτητα, ώσμωση...