Αναβολισμός των συστατικων της τροφής: Συνθεση χρήσιμων συσιών για την λειτουργία του οργανισμού

Βιοσυνθέσεις από τους μεταβολίτες του Κύκλου του Κρεμπς. Το Οξαλοξικό οξύ. Γλυκονεογένεση, παραγωγή αμινοξέων, πουρινών και πυριμιδινών

  Της Δήμητρας Σπανού, Χημικού, μόνιμης καθηγήτριας Δευτ/θμιας Εκπ/σης 1ου Γυμν. Δάφνης υπό κατασκευή     ΒΙΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΚΡΕΜΠΣ  Ο κύκλος του Κρεμπς εκτός από τον βασικό μεταβολικο κύκλο του καταβολισμού λειτουργεί και σαν δίσκος περιστροφής . Από...

Βιοσυνθέσεις από τους μεταβολίτες του κύκλου του Κρεμπς. Το ακέτυλοσυνένζυμοΑ: Μέρος 2ο . Τα λιπαρά οξέα , τα τριγλυκερίδια

Ττης Δήμητρας Σπανού, Χημικού, μόνιμης καθηγήτριας Δευτ/θμιας Εκπ/σης 1ου Γυμν. Δάφνης υπό κατασκευή     ΒΙΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΚΡΕΜΠΣ  Ο κύκλος του Κρεμπς εκτός από τον βασικό μεταβολικο κύκλο του καταβολισμού λειτουργεί και σαν δίσκος περιστροφής . Από...

Βιοσυνθέσεις από τους μεταβολίτες του κύκλου του Κρεμπς. Από το ηλεκτρυλοσυνένζυμοΑ βιοσυντίθενται πορφυρίνες όπως η αίμη,και αντιοξειδωτικά ένζυμα όπως η καταλάση η υπεροξειδάση και τα κυτοχρώματα

της Δήμητρας Σπανού,  Χημικού, μόνιμης καθηγήτριας Δευτ/θμιας Εκπ/σης του 1ου Γυμν.ασιου Δάφνης   Αφιερώνεται στις  προσπάθειες για την κατάδειξη και τον  ελέγχο  κάθε αυθαίρετης μεταχείρισης   σε βάρος των προσφύγων που καταφεύγουν στην χώρα μας    Το...

Βιοσυνθέσεις από τους μεταβολίτες του κύκλου του Κρεμπς. Το ακέτυλοσυνένζυμοΑ: Μέρος 1ο .Οι στερόλες, η χοληστερόλη, οι στεροειδείς ορμόνες, τα χολικά οξέα

της Δήμητρας Σπανού, χημικού, καθηγήτριας Δευτ/θμιας Εκπ/σης μόνιμη στο 1ο Γυμν. Δάφνης   υπό κατασκευή ΒΙΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΚΡΕΜΠΣ  Ο κύκλος του Κρεμπς εκτός από τον βασικό μεταβολικο κύκλο του καταβολισμού λειτουργεί και σαν δίσκος περιστροφής . Από τους μεταβολίτες...