ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1997-2000 ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΑΜΟΥ

Κάποιες πληροφορίες για την δράση του Περιβαλλοντικού Συλλόγου ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΟΠΠ) από έγραφα και δημοσιεύματα αυτού.

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ" ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗς ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ" ΑΣΧΟΛΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΜΕ ΔΡΑΣΕΙΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ,  ΤΡΙΒΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ, ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥΣ. ΕΠΕΙΔΗ ΗΜΟΥΝ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ,  ΚΑΙ...