Το Ανατολικό Ζήτημα στον 20ο αιώνα. Το μεγάλο ενδιαφέρον των ισχυρών για τον έλεγχο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου

Τι προηγήθηκε της φοβερής κρίσης που ζούμε τις τελευταίες δεκαετίες. Μέρος Πέμπτο:Το Ανατολικό Ζήτημα κατά τον Α Παγκόσμιο Πόλεμο. Το χρονικό της συγκρουσης των συμφερόντων τριών κέντρων: ΄Χώρες της Δυτικής Ευρώπης - Οθωμανική Αυτοκρατορία - Ρωσσία

της Δήμητρας Σπανού     Για να αρχίσουμε να υποψιαζόμαστε... Κατά τους τρεις τελευταίους αιώνες, η από πάντα προσπάθεια για τον έλεγχο της περιοχής του Ελλησπόντου , Εύξεινου και Κασπίας παίρνει την μορφή μιας σύγκρουσης συμφερόντων οικονομικών θρησκευτικών στρατιωτικών κ.λ.π. μεταξύ των...

Τι προηγήθηκε της φοβερής κρίσης που ζούμε τις τελευταίες δεκαετίες. Μέρος Έκτο:Το Ανατολικό Ζήτημα κατά τον Α Παγκόσμιο Πόλεμο

της Δήμητρας Σπανού    αφιερώνεται στην Αγγελική Σ.  Από το βιβλίο των Αλλαγών (Ι Τσιγκ) Εξάγραμμο 10 Λυ  Βάδισμα ίΒάδισμα πάνω στην ουρά της τίγρης.  Η τίγρης δεν τον δαγκώνει τον άνθρωπο γιατί αυτός βαδίζει με προσοχή και συγκέντρωση.αυτός βαδίζει με...