Τι προηγήθηκε της φοβερής κρίσης που ζούμε τις τελευταίες δεκαετίες. Μέρος Έβδομο. Η Λέσχη Μπιλμπεργκ του μεταπολέμου και η Ιερά Συμμαχία της μεταναπολεόντιας περιόδου. Πολλά τα κοινά...

Η Λέσχη Μπίρμπεργκ του Ευρωπαικού μεταπολέμου και η Ιερά Συμμαχία της μεταναπολεόντιας αστάθειας του Ευρωπαϊκού χώρου. Τι κοινό φαίνεται να έχουν.

2016-12-25 10:10
της Δήμητρας Σπανού Μια παράλληλη παράθεση γεγονότων  που ίσως συσχετίζουν την ύπαρξη και δράση της Ιεράς Συμμαχίας της μεταναπολεόντιας Ευρώπης , με τις σύγχρονες Λέσχες ισχυρών (Λέσχη Μπιλμπεργκ)   Ίσως εάν ορισμένα θέματα μας γίνουν πιο καθαρά να υπάρξουν ελπίδες  να συνεχίσουν...