Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ. 4ο μέροςρ ΔΙΠΛΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΕ ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑ, ΧΛΩΡΟΠΛΑΣΤΕΣ, ΠΥΡΗΝΑ ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ GRAMM ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ

2022-12-18 22:35
  Δήμητρα Σπανού, καθηγήτρια Χημικός, στο 1ο Γυμνάσιο Δάφνης   ακατέργαστο    Που παρατηρείται  η κατασκευή διπλων βιολογικων μεμβρανών Ενω  μια απλη βιολογικη μεμβράνη επιχειρεί να διαχωρίσει δύο χώρους με σαφεις κατασκευαστικες και λειτουργικές ιδιαιτεροτητες, (όπως...

ΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ. 3ο μέρος : ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ: ΟΙ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΚΥΤΤΑΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

2022-09-29 20:46
Δήμητρα Σπανού, χημικός, καθηγήτρια στο 1ο Γυμνάσιο Δάφνης     ΟΙ ΕΞΩΚΥΤΤΑΡΙΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Η φιμπρονεκτίνη: Είναι μια γλυκοπρωτεϊνη- σφαιρίνη,  μεγάλου μοριακού βάρους που συμμετέχει στον πολλαπλασιασμό των κυττάρων, την κινητικότητα και την προσκόλληση των κυττάρων. Η...

Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ. 2ο μέρος : Η ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Πολικότητα μεμβρανών. Πολικότητα επιθήλιων (δέρματος, οργάνων)

2022-09-29 20:45
Δήμητρα Σπανού, χημικός, καθηγήτρια στο 1ο Γυμνάσιο Δάφνης       ΤΑ ΑΜΦΙΦΙΛΑ ΛΙΠΙΔΙΑ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ (ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) μεταφορά από  . Οι μεμβράνες της Ενέργειας: 1ο Μέρος. Απλές βιολογικές Μεμβράνες για...

Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ. 1ο μέρος : ΤΑ ΑΜΦΙΦΙΛΑ ΛΙΠΙΔΙΑ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ

2022-09-29 20:42
Δήμητρα Σπανού, Χημικός, καθηγήτρια στο 1ο Γυμνάσιο Δάφνης   ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Κύτταρα και  Οργανισμοί διαθέτουν ένα εξωτερικό περίβλημα που εξυπηρετεί ανάγκες τους για οριοθέτηση, επικοινωνία, προστασία κ.λ.π. Παρατηρείται όμως...