Ο Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός στις Φυσικές Επιστήμες

Τα μαθηματικά στις Φυσικές Επιστήμες. Διαφορικός Λογισμός. Μέρος Τέταρτο: Οι Μιγαδικές Συναρτήσεις, παραγώγιση μιγαδικής συνάρτησης και μιγαδική ολοκλήρωση

της Δήμητρας Σπανού χημικού καθηγήτριας Dευτεροβάθμιας Εκπ/σης  υπό κατασκευή   Μιγαδικές Συναρτήσεις Έστω δύο σύνολα Α και Β υποσύνολα του συνόλου των μιγαδικών αριθμών C. Κάθε αντιστοίχιση f των στοιχείων z του συνόλου Α στα σύνολο Β με τον περιορισμό ότι για κάθε στοιχείο του Α...

Τα μαθηματικά στις Φυσικές Επιστήμες. H έννοια του Λογισμού στα Μαθηματικά με τους δυο Κλάδους του: Διαφορικός και Ολοκληρωτικός , για υπολογισμούς σε διαρκείς μεταβολές και συνολικών ποσοτήτων. Διαφορικός Λογισμός:

ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΠΑΝΟΎ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΗΜΙΚΟΣ 1ου ΓΥΜΝ, ΔΑΦΝΗΣ   υπό κατασκευή        O Λογισμός στα Μαθηματικά περιγράφει διαρκείς μεταβολές  Αρχικά οι υπολογισμοί στα διάφορα μεγέθη γίονταν για συγκεκριμένες  καταστάσεις. Στην πραγματικότητα όμως οι καταστάσεις αυτές...

Τα μαθηματικά στις Φυσικές Επιστήμες. Διαφορικός Λογισμός. Μέρος Τέταρτο: Οι Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις και εφαρμογές στις Φυσικές Επιστήμες

της Δήμητρας Σπανού Χημικού καθηγήτριας στο 1ο Γυμνάσιο Δάφνης   Όπως έχει αναφερθεί   Ο Λογισμός είναι ένας κλάδος των Μαθηματικών που επιτυγχάνει να έχει διαρκή αποτελέσματα κατά την διάρκεια των μεταβολών αυτών, είτε όσον αφορά τον τρόπο που γίνονται (κλίσεις καμπυλών...

Τα μαθηματικά στις Φυσικές Επιστήμες. Διαφορικός Λογισμός. Μέρος Τρίτο: Σύνηθεις ΔΕ 2ας και ανώτερης τάξης και εφαρμογές:. Εξισώσεις Ricatti, Εξισώσεις Lagrange

της Δήμητρας Σπανού Χημικού καθηγήτριας στο 1ο Γυμνάσιο Δάφνης   Όπως έχει αναφερθεί   Ο Λογισμός είναι ένας κλάδος των Μαθηματικών που επιτυγχάνει να έχει διαρκή αποτελέσματα κατά την διάρκεια των μεταβολών αυτών, είτε όσον αφορά τον τρόπο που γίνονται (κλίσεις καμπυλών...

Τα μαθηματικά στις Φυσικές Επιστήμες. Διαφορικός Λογισμός. Μέρος Δεύτερο:. Σύνηθεις ΔΕ. ΔΕ πρώτης τάξης. Γραμμική διαφορική εξίσωση Ομογενείς, και όχι ομογενείς, .Χωρ/νων μεταβλητών ,Ορθογώνιες τροχιές.

της Δήμητρας Σπανού Χημικού καθηγήτριας στο 1ο Γυμνάσιο Δάφνης   Όπως έχει αναφερθεί   Ο Λογισμός είναι ένας κλάδος των Μαθηματικών που επιτυγχάνει να έχει διαρκή αποτελέσματα κατά την διάρκεια των μεταβολών αυτών, είτε όσον αφορά τον τρόπο που γίνονται (κλίσεις καμπυλών...

Τα μαθηματικά στις Φυσικές Επιστήμες. Διαφορικός Λογισμός. Μέρος πρώτο: Διαφορικές εξισώσεις και παραγώγιση σημαντικά εργαλεία για διατύπωση θεωριών στις Φυσικές Επιστήμες:

ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΣΠΑΝΟΎ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΧΗΜΙΚΟΥ 1ου ΓΥΜΝ, ΔΑΦΝΗΣ     ...Παίξαμε την ζωή μας μια ζαριά, για να την μετουσιώσουμε σε κέρδος        Ο Λογισμός είναι ένας κλάδος των Μαθηματικών που επιτυγχάνει να έχει διαρκή αποτελέσματα κατά την διάρκεια των...

Τα μαθηματικά στις Φυσικές Επιστήμες. H έννοια του Λογισμού στα Μαθηματικά με τους δυο Κλάδους του: Διαφορικός και Ολοκληρωτικός , για υπολογισμούς σε διαρκείς μεταβολές και συνολικών ποσοτήτων. Ολοκληρωτικός Λογισμός:

ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΠΑΝΟΎ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΗΜΙΚΟΣ 1ου ΓΥΜΝ, ΔΑΦΝΗΣ   υπό κατασκευή        O Λογισμός στα Μαθηματικά περιγράφει διαρκείς μεταβολές  Αρχικά οι υπολογισμοί στα διάφορα μεγέθη γίονταν για συγκεκριμένες  καταστάσεις. Στην πραγματικότητα όμως οι καταστάσεις αυτές...