Η ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Κίνηση κυττάρων και μονοκύτταρων οργανισμών. Η αμοιβαδοειδής κίνηση. Η Χημειοταξία στα βακτήρια

Δήμητρα Σπανού , χημικός, καθηγήτρι στο 1ο Γυμνάσιο Δάφνης     υπό κατασκευή     ΧΗΜΕΙΟΤΑΞΙΑ  Στη Βιολογία χημειοταξία ή χημειοτακτισμός ενός κυττάρου ή ενός οργανισμού είναι η κίνηση που γίνεται έξ αιτίας  κάποιου χημικού αιτίου που μπορεί να...

Konitikotita

Cell locomotion ' cell motility ' cell migration ' Rho-Rac-Cdc42 ...YouTube · Animated biology With arpanJan 13, 2022