Οι εξωκυττάριες ουσίες. Σύνδεση των μονοκύτταρων οργανισμών μεταξύ τους για την δημιουργία πολυκύτταρου οργανισμού. Η συνάθροιση των κυττάρων πολυκύτταρου οργανισμών προς δημιουργία ιστών.

Η Χημειοταξία των οργανισμών.Η αναγνώριση των κυττάρων μεταξύ τους. Ο γλυκοκάλυκας της κυτταρικής μεμβράνης και ο ενδογενής και εξωγενής μηχανισμός κυτταρικής αναγνώρισης. Συγκόλληση ή απώθηση

Δήμηττρα Σπανού, χημικός, καθηγήτρια στο 1ο Γυμνάσιο Δάφνης υπό κατασκευή   ΧΗΜΕΙΟΤΑΞΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ   Η χημειοταξία ή χημειοτακτισμός χαρακτηρίζεται η ενέργεια όπου κάποια οντότητα όπως μόρια , κύτταρα ή μονοκύτταροι ή πολυκύτταροι οργανισμοί, κινούνται σαν αποτέλεσμα διέγερσης που...

Η αναγνώριση των κυττάρων μεταξύ τους. Συγκόλληση κυττάρων και δημιουργία ιστών σε πολυκύτταρους οργανισμούς

Δήμητρα Σπανού, Χημικός, καθηγήτρια στο 1ο Γυμνάσιο Δάφνης   Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ    ακατέργαστο     https://mmegias.webs.uvigo.es/02-english/guiada_a_conec-prop.phpΣΥΝΔΕΣΗ ΣΩΣΤΗ Το περιεχόμενο αυτής της σελίδας 1. Χαλαρό συνδετικό 2. Πυκνό...