ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Έλεγχος, διακίνηση, προστασία, σύνδεση

ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ. 1ο μέρος: Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ . Ο ρόλος και η λειτουργία των κυτταρικών πρωτεϊνών.

Δήμητρα Σπανού, Χημικός, καθηγήτρια του 1ου Γυμνασίου Δάφνης       ΟΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Όπως όλες οι βιολογικές μεμβράνες (πυρηνική, ενδοπλασματικές, μιτοχονδριακές κ.λ.π. το ίδιο και η κυτταροπλασματική μεμβράνη επιτελεί έναν τριπλό ρόλο:  α. Συντελεί...