Συστήματα διακίνησης ενέργειας μέσω διακίνησης ηλεκτρικών φορτίων στους οργανισμούς. Αλυσίδες ηλεκτρονίων στην φωτοσύνθεση και στο κύκλο του Κρεμπς. Οξειδωτική φωσφορυλίωση

Οι μεμβράνες της Ενέργειας:2ο μέρος. Συστήματα Διπλών Μεμβρανών στα μιτοχόνδρια ευκαρυωτικών κυττάρων και σε χλωροπλάστες φωτοσυνθετικών οργανισμών για σταδιακή μεταφορά ενέργειας σε χημικές ουσίες των οργανισμών

Δήμητρα Σπανού, χημικός, καθηγήτρια του 1ου Γυμνασίου Δάφνης   υπό κατασκευή   ΔΙΟΧΕΤΕΥΣΗ ΕΞΩΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΥΛΑΚΟΕΙΔΕΙΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΤΩΝ ΧΛΩΡΟΠΛΑΣΤΩΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΣΑΝ ΑΝΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΕΝΖΥΜΩΝ...

Οι μεμβράνες της Ενέργειας: 1ο Μέρος. Απλές βιολογικές Μεμβράνες για αποθήκευση- διακίνηση ηλεκτροστατικής ενέργειας.

 Δήμητρα Σπανού χημικός, καθηγήτρια του 1ου Γυμνασίου Δάφνης   Κινήσαμε για μακρινό ταξίδι κι η νύχτα φαρμακώνει τα φιλιά ποιος κόσμος μας κρατάει και ποιο σανίδι απόψε που δικάζουν τον Πλουμπίδη. Λύκοι αγκαλιά με τα σκυλιά, λύκοι αγκαλιά με τα σκυλιά.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το θέμα της...

Συστήματα Διπλών Μεμβρανών Διακίνησης Ενέργειας .2ο μέρος Φωτοσύνθεση. Ηλιακή ενέργεια μεταφέρεται σε χημικά μόρια μέσω διεγερμένων ηλεκτρονίων. Ο ρόλος των θυλακοειδών μεμβρανών των χρωστικών των Χλωροπλαστών και Συμπλόκων μεταφοράς ηλεκτρονίων

Δήμητρα Σπανού χημικός, καθηγήτρια του 1ου Γυμνάσιου Δάφνης   υπό κατασκευή   Η ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΑ ΚΥΑΝΟΦΥΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΑ Η φωτοσύνθεση εμφανιστηκε σε πρώϊμη γεωλογική περίοδο και ήταν η πρώτη επιτυχής προσπάθεια μεταφοράς ενέργειας στην βιόσφαιρα και στο γήϊνο οικοσύστημα από πηγή έξω από...